סדנה לבניית מתקן האכלה ואחסון לכלב

סדנה לבניית מתקן האכלה ואחסון לכלב

 זמן עבודה משוער 4 - 6 שעות,

עלות חומרי גלם 280 ש"ח.