איפה הכל התחיל

סיפורינו מתחיל בשנת 1918 ,הילד הקטן והחמוד שרוכב
על הסוס הוא לא אחר מאשר סבי,סבא זלמן ז'ל שכפי הנראה
העביר לי את אהבתו לסוסי הנדנדה