תחילת הדרך

פרוייקט סוס הנדנדה הגדול בעולם יוצא לדרך

בעזרתו של חברי המתורגמן נאור עברנו את תהליך רישום לשבירת השיא בקטגוריית הסוס הגדול בעולם

הדרך עדיין ארוכה ומעניינת.

,בשלב זה אני מחכה לאישור של מומחי גינס הנותנים לי אור ירוק להתחיל עם הפרוייקט

הם מריצים בדיקה שאכן הקטגוריה הזו קיימת שאין עוד מישהו באמצע התהליך לשבירת

אותו השיא ושכל הנתונים שהצגתי מקובלים עליהם.