אישור ראשון הגיע מגינס

מסמך רשמי ראשון הגיע

תעוד רשמי לכך שהתחלתי את תהליך הרישום

המשך יבוא