פריסת החלקים על הכביש

פרסנו את כל חלקי הסוס על הכביש ליד בית המלאכה

על מנת לראות שכל החלקים אכן מתחברים האחד לשני

כמו בתוכניות ושהמידות הכלליות,אורך וגובה בעיקר

עומדים בקריטריונים של שבירת שיא גינס.