הרכבת הרגל האחורית

הרגליים נושאות את משקלו של הסוס וחייבות

לקחת בחשבון כוחות ולחצים המופעלים מכיוונים

שונים לפיכך הבניה מורכבת ומעניינת.