בניית דגם של הסוס הגדול

הכנו עבור הסדנאות שיהיו בחופש דגם של הסוס הגדול לבניה עצמית...

דגם ביחס 1:50 של הסוס הגדול הכולל אפילו את עקרונות החיבור

בין החלקים בדיוק כמו במציאות.