בניית האוכף

איך בונים אוכף לסוס הגדול בשלושה ימים

באוכף מורכבת רצועת אבטחה של קופצי באנג'י

שמאבטחת אותם לכלוב המנוף לפני הקפיצה,

בסוס הרצועה מונעת נפילה בזמן הנדנוד.