מה בעצם מרכיבים הילדים בסוס הגדול?

הוכנו 300 חלקים עבור ילדים שיבואו להשתתף בהרכבה

העלות 30 שקלים

הכסף שייאסף ייתרם

עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים