ילדים מנדנדים את הסוס לבד

עגור וערד מצליחים לבד להניע סוס שמשקלו 2 טון