לא לדאוג ,הסוס לא נגנב

הוא ניצב על מקומו אצלנו בסוס ועגלה

הסוס תוכנן מראש גדול יותר

 בכל שלושת המימדים

מהסוס המתחרה.

אז לא לדאוג,הכל בשליטה ואנחנו על המפה.