מסיבת ההשקה של סוס הנדנדה הגדול בעולם

שיא השיאים - חשיפת הסוס במלוא הדרו - מצורפת ההזמנה עם כל הפרטים