התעודה

התעודה הרשמית של גינס המכתירה את הסוס שלנו - הסוס הגדול ביותר בעולם