התרומה

הכסף שנאסף מהשתתפות הילדים בהרכבת הסוס נתרם ל"עמותה לילדים בסיכון"