סדנה לבניית דרגש עץ

סדנה לבניית דרגש עץ

זמן עבודה משוער 4-5 שעות,

עלות חומרי גלם 180 ש"ח.