סדנה לבניית מדף גדול עם ווי תליה לבגדים

סדנה לבניית מדף גדול

זמן עבודה משוער 4 - 5 שעות,

עלות חומרי גלם למדף של 1 מטר אורך 280 ש"ח.