סדנה לבניית מריצה

סדנה לבניית מריצה

זמן עבודה משוער 4 - 5 שעות,

עלות חומרי גלם 180 ש"ח.