שוקל למעלה מ-2 טון ומתנדנד

 עוד צעצוע עץ...קצת גדול....קצת כבד

אבל מתנדנד כמו גדול (קטן)